අපව අමතන්න

සම්බන්ධතා තොරතුරු

  • ෂැංහයි බාසෞ කාර්මික සමාගම, Ltd.
  • එකතු කරන්න: 188 ෆෙන්ගී පාර, බඕෂාන් කාර්මික උද්‍යානය, ෂැංහයි, චීනය
  • දුරකථනය: 0086-21-34710825
  • නම් WhatsApp: +86-13501921030
  • වීචැට්: +86-13501921030
  • විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
  • වෙබ් අඩවිය: www.cnsticker.com